BACK TO EXPLORE

สยามเซ็นเตอร์เปิดรับสมัคร ชวนมาประชันแต่งผีในธีม GALA GHOST

ใครหรือทีมไหน แต่งได้สะพรึงโดนใจรับเงินรางวัลกว่า 120,000 บาทไปเลย !!

ครั้งแรกกับงานการ่าแบบผีผี ชวนมาแต่งสวยให้สะพรึงตะลึงทั้งสยาม

เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2563 - 20 ตุลาคม 2563

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขัน

กติการการรับสมัครแบบเดี่ยว:
- ไม่จำกัดเพศ
- อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
- ห้ามใช้ของสดหรือสัตว์ตัวเป็นๆ อุปกรณ์เอฟเฟค และ อุปกรณ์อันตรายต่าง ๆ ในการเข้าแข่งขัน
- ระยะเวลาการรับสมัครวันนี้ ถึง 20 ตุลาคม 2563
- นำบัตรประชาชนหรือเอกสารทางราชการมายืนยันตนตอนลงทะเบียนในวันประกวด

กติการการรับสมัครแบบกลุ่ม:
- ไม่จำกัดเพศ
- อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
- รวมกลุ่มกันตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปไม่เกิน 8 คน
- ห้ามใช้ของสดหรือสัตว์ตัวเป็นๆ อุปกรณ์เอฟเฟค และ อุปกรณ์อันตรายต่าง ๆ ในการเข้าแข่งขัน
- ระยะเวลาการรับสมัครวันนี้ ถึง 20 ตุลาคม 2563
- นำบัตรประชาชนหรือเอกสารทางราชการมายืนยันตนตอนลงทะเบียนในวันประกวด

กติกาการประกวด

วันที่ 31 ตุลาคม 2563
- 14.00-16.00 น ลงทะเบียน ณ บริเวณ ATRIUM1 ชั้น G สยามเซ็นเตอร์
- หลังการลงทะเบียนรายงานตัว ผู้เข้าประกวดต้องเตรียมชุดและการแต่งหน้าต่างๆ ให้พร้อมสำหรับการถ่ายภาพแข่งขันสำหรับรางวัล POPULAR VOTE
- ผู้แข่งขันต้องเตรียมการนำเสนอ/ความสามารถ ที่สอดคล้องกับชุดแต่งกาย ไม่เกินทีมละ 4 นาที
- ถ้าทางทีมผู้เข้าแข่งขันต้องใช้ซาวนด์ประกอบการประกวด ทางผู้แข่งขันต้องเตรียมมาเอง โดยโหลดใส่ไฟล์ USB FLASH DRIVE เท่านั้น

การพิจารณาการตัดสินและให้คะแนน ประเภทเดี่ยวและประเภทกลุ่ม:
1. ความคิดสร้างสรรค์ของชุด 25 คะแนน
2. เทคนิคการแต่งหน้า 25 คะแนน
3. การนำเสนอคอนเซ็ปท์ชุด 25 คะแนน
4. วัสดุ/อุปกรณ์การแต่งกาย 25 คะแนน

วัน/เวลา/สถานที่การประกวด:
• ประกวดแข่งขัน วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563
• รายงานตัวพร้อมถ่ายภาพชุดประกวด สำหรับ POPULAR VOTE เวลา 14.00 – 16.00 น
• เริ่มแข่งขันเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการแข่งขันจะสิ้นสุด
• ลำดับการแข่งขัน (โดยประมาณ)
18.00-19.00 น. การแข่งขันประเภทเดี่ยว
19.00-20.00 น. การแข่งขันประเภทกลุ่ม

การพิจารณาการตัดสินและให้คะแนน แบบ POPULAR VOTE:
หลังจบงานทางสยามเซ็นเตอร์จะนำรูปภาพที่ถ่ายโพสต์ลงใน FACEBOOK Page Siam Center รูปภาพของใครได้รับยอดไลค์มาที่สุดจะเป็นผู้ชนะ POPULAR VOTE ทางสยามเซ็นเตอร์จะนับยอด like วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น และจะประกาศผลผู้ชนะ ที่ FACEBOOK Page Siam Center เวลา 18.00 น.
*ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องมารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าประกวดแข่งขัน

ของรางวัล

ประเภทเดี่ยว:
• รางวัลชนะเลิศที่ 1 
จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล มูลค่า 30,000 บาท
• รางวัลชมเชย 
จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัล มูลค่า 10,000 บาท

ประเภทกลุ่ม:
• รางวัลชนะเลิศที่ 
จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล มูลค่า 30,000 บาท
• รางวัลชมเชย
จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัล มูลค่า 10,000 บาท

รางวัล POPULAR VOTE:
จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล มูลค่า 20,000 บาท

*ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล

ติดต่อสอบถาม:
FACEBOOK SIAM CENTER ส่งข้อความทาง INBOX (เฉพาะวันทำการ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 10.30 - 17.00 น.)

_________________________________________________________

*ข้าพเจ้ายินดีทำตามกฎระเบียบ ข้อตกลง ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน และได้รับการอนุญาตให้จากผู้ปกครองของสมาชิกทั้งหมดในการร่วมแข่งขันในครั้งนี้
*ทุกภาพที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทผู้ดำเนินกิจกรรม และสามารถนำไปเผยแผ่เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่เสียค่าใช่จ่ายใดๆ ให้แก่ผู้ส่งภาพ
*ผู้ที่ได้รับรางวัลยินยอมให้พิมพ์และ/หรือเผยแพร่รายชื่อและ/หรือรูปถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัลเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ธุรกิจในปัจจุบันและ/หรือในอนาคตตามที่เห็นสมควร
*ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมอย่างถูกต้อง และขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัล หากผู้มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้
*คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ช่องทางการสมัคร

สมัครประเภทเดี่ยว: https://bit.ly/3ls3mK9
สมัครประเภทกลุ่ม: https://bit.ly/33HKOzv